Telmod® Телескопични подпори

Брошура
Референции
Telmod®

Телескопични подпори

Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.

Характеристики на системата:
» Външните тръби се произвеждат в Ø60x2,5/3 мм, а вътрешните - Ø48x3 mm.
» Телескопичните подпори се произвеждат със стандартни височини от 300cm, 350cm, 400cm, 450cm и 500 cm и могат да бъдат регулирани 172 cm ile 500 cm yükseklik arasinda, mm düzeyinde hassaslikla her yükseklikte kullanilabilmektedir.

 

Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Telmod® Телескопични подпори

Bro��r
Referanslar
Telmod®

Телескопични подпори

Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.

Характеристики на системата:
» Външните тръби се произвеждат в Ø60x2,5/3 мм, а вътрешните - Ø48x3 mm.
» Телескопичните подпори се произвеждат със стандартни височини от 300cm, 350cm, 400cm, 450cm и 500 cm и могат да бъдат регулирани 172 cm ile 500 cm yükseklik arasinda, mm düzeyinde hassaslikla her yükseklikte kullanilabilmektedir.

 

YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Telmod® Телескопични подпори

Bro��r
Referanslar
Telmod®

Телескопични подпори

Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.

Характеристики на системата:
» Външните тръби се произвеждат в Ø60x2,5/3 мм, а вътрешните - Ø48x3 mm.
» Телескопичните подпори се произвеждат със стандартни височини от 300cm, 350cm, 400cm, 450cm и 500 cm и могат да бъдат регулирани 172 cm ile 500 cm yükseklik arasinda, mm düzeyinde hassaslikla her yükseklikte kullanilabilmektedir.

 

YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Telmod® Телескопични подпори

Bro��r
Referanslar
Telmod®

Телескопични подпори

Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.

Характеристики на системата:
» Външните тръби се произвеждат в Ø60x2,5/3 мм, а вътрешните - Ø48x3 mm.
» Телескопичните подпори се произвеждат със стандартни височини от 300cm, 350cm, 400cm, 450cm и 500 cm и могат да бъдат регулирани 172 cm ile 500 cm yükseklik arasinda, mm düzeyinde hassaslikla her yükseklikte kullanilabilmektedir.

 

YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!