Рамкова кула Mermod®

Mermod®

Рамковa стълбищна кула 


Характеристики на системата:
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници. Всички страни при стъпалата и площадките са подсигурени с главни и междинни стоманени парапети.

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Клас на натоварване
Рамковата стълбищна кула е проектирана до 60 м височина, при едновременно ползване от 20 души. Максималното натоварване на стълбищно рамо в системата може да издържа до 3-ма души едновременно.
(1 човек = 100 kg.)

Елементи на системата Merdiven Kulesi Iskele Modülü

1 - Çelik Kule Çerçeve
2 - Çelik Kule Geçis Korkulugu
3 - Çelik Yatay
4 - Çelik Diyagonal
5 - Çelik Merdiven
6 - Çelik Merdiven Korkulugu
7 - Çelik Birlestirme Elemani
8 - Cephe Baglanti Takimi
9 - Çelik Alt Ayar Mili
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Рамкова кула Mermod®

Mermod®

Рамковa стълбищна кула 


Характеристики на системата:
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници. Всички страни при стъпалата и площадките са подсигурени с главни и междинни стоманени парапети.

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Клас на натоварване
Рамковата стълбищна кула е проектирана до 60 м височина, при едновременно ползване от 20 души. Максималното натоварване на стълбищно рамо в системата може да издържа до 3-ма души едновременно.
(1 човек = 100 kg.)

Merdiven Kulesi Iskele Modülü

1 - Çelik Kule Çerçeve
2 - Çelik Kule Geçis Korkulugu
3 - Çelik Yatay
4 - Çelik Diyagonal
5 - Çelik Merdiven
6 - Çelik Merdiven Korkulugu
7 - Çelik Birlestirme Elemani
8 - Cephe Baglanti Takimi
9 - Çelik Alt Ayar Mili
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Рамкова кула Mermod®

Mermod®

Рамковa стълбищна кула 


Характеристики на системата:
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници. Всички страни при стъпалата и площадките са подсигурени с главни и междинни стоманени парапети.

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Клас на натоварване
Рамковата стълбищна кула е проектирана до 60 м височина, при едновременно ползване от 20 души. Максималното натоварване на стълбищно рамо в системата може да издържа до 3-ма души едновременно.
(1 човек = 100 kg.)

Merdiven Kulesi Iskele Modülü

1 - Çelik Kule Çerçeve
2 - Çelik Kule Geçis Korkulugu
3 - Çelik Yatay
4 - Çelik Diyagonal
5 - Çelik Merdiven
6 - Çelik Merdiven Korkulugu
7 - Çelik Birlestirme Elemani
8 - Cephe Baglanti Takimi
9 - Çelik Alt Ayar Mili
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Рамкова кула Mermod®

Mermod®

Рамковa стълбищна кула 


Характеристики на системата:
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници. Всички страни при стъпалата и площадките са подсигурени с главни и междинни стоманени парапети.

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Клас на натоварване
Рамковата стълбищна кула е проектирана до 60 м височина, при едновременно ползване от 20 души. Максималното натоварване на стълбищно рамо в системата може да издържа до 3-ма души едновременно.
(1 човек = 100 kg.)

Merdiven Kulesi Iskele Modülü

1 - Çelik Kule Çerçeve
2 - Çelik Kule Geçis Korkulugu
3 - Çelik Yatay
4 - Çelik Diyagonal
5 - Çelik Merdiven
6 - Çelik Merdiven Korkulugu
7 - Çelik Birlestirme Elemani
8 - Cephe Baglanti Takimi
9 - Çelik Alt Ayar Mili
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!