Masamod® Рамково подпорно скеле

Masamod®

Рамково подпорно скеле


Masamod® - рамково подпорно скеле
, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.

Характеристики на системата:
» В зависимост от натоварванията вертикалните елементи в рамките се произвеждат от тръби с Ø60x3мм или Ø60x4мм. Хоризонталните елементи се произвеждат от тръби с Ø48x3мм..
» В зависимост от натоварванията хоризонталните и диагоналните елементи се произвеждат от тръби с Ø34x2.5мм или Ø38x2.5мм.


Свойства на материалите:
» В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Характеристики на материалите Стойност
Диаметър (mm) 60,3
Дебелина на стената t (mm) 3
Сечение A (cm2) 5,4
Собствено тегло G (kg/m) 4,24
Инерционен момент I (cm4) 22,22
Еластичен съпротивителен момент Wel (cm3) 7,37
Инерционен радиус ix (cm) 2,03
Пластичен съпротивителен момент Wpl (cm3) 9,86


`Рамкова система - 110 cm` - Максимално натоварване 62 kN.
`Рамкова система - 150 cm` - Максимално натоварване 55 kN.
`Рамкова система - 180 cm` - Максимално натоварване 49 kN.

 

Елементи на системата Елементи на модул от подпорна система Masamod:

1 - Стоманена рамка
2 - Стоманен диагонал
3 - Регулируема пета с резба
4 - Регулируема резба
5 - Трегернa главa (вилица)
6 - Стоманен свързващ елемент
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Masamod® Рамково подпорно скеле

Masamod®

Рамково подпорно скеле


Masamod® - рамково подпорно скеле
, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.

Характеристики на системата:
» В зависимост от натоварванията вертикалните елементи в рамките се произвеждат от тръби с Ø60x3мм или Ø60x4мм. Хоризонталните елементи се произвеждат от тръби с Ø48x3мм..
» В зависимост от натоварванията хоризонталните и диагоналните елементи се произвеждат от тръби с Ø34x2.5мм или Ø38x2.5мм.


Свойства на материалите:
» В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Характеристики на материалите Стойност
Диаметър (mm) 60,3
Дебелина на стената t (mm) 3
Сечение A (cm2) 5,4
Собствено тегло G (kg/m) 4,24
Инерционен момент I (cm4) 22,22
Еластичен съпротивителен момент Wel (cm3) 7,37
Инерционен радиус ix (cm) 2,03
Пластичен съпротивителен момент Wpl (cm3) 9,86


`Рамкова система - 110 cm` - Максимално натоварване 62 kN.
`Рамкова система - 150 cm` - Максимално натоварване 55 kN.
`Рамкова система - 180 cm` - Максимално натоварване 49 kN.

 

Елементи на модул от подпорна система Masamod:

1 - Стоманена рамка
2 - Стоманен диагонал
3 - Регулируема пета с резба
4 - Регулируема резба
5 - Трегернa главa (вилица)
6 - Стоманен свързващ елемент
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Masamod® Рамково подпорно скеле

Masamod®

Рамково подпорно скеле


Masamod® - рамково подпорно скеле
, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.

Характеристики на системата:
» В зависимост от натоварванията вертикалните елементи в рамките се произвеждат от тръби с Ø60x3мм или Ø60x4мм. Хоризонталните елементи се произвеждат от тръби с Ø48x3мм..
» В зависимост от натоварванията хоризонталните и диагоналните елементи се произвеждат от тръби с Ø34x2.5мм или Ø38x2.5мм.


Свойства на материалите:
» В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Характеристики на материалите Стойност
Диаметър (mm) 60,3
Дебелина на стената t (mm) 3
Сечение A (cm2) 5,4
Собствено тегло G (kg/m) 4,24
Инерционен момент I (cm4) 22,22
Еластичен съпротивителен момент Wel (cm3) 7,37
Инерционен радиус ix (cm) 2,03
Пластичен съпротивителен момент Wpl (cm3) 9,86


`Рамкова система - 110 cm` - Максимално натоварване 62 kN.
`Рамкова система - 150 cm` - Максимално натоварване 55 kN.
`Рамкова система - 180 cm` - Максимално натоварване 49 kN.

 

Елементи на модул от подпорна система Masamod:

1 - Стоманена рамка
2 - Стоманен диагонал
3 - Регулируема пета с резба
4 - Регулируема резба
5 - Трегернa главa (вилица)
6 - Стоманен свързващ елемент
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Masamod® Рамково подпорно скеле

Masamod®

Рамково подпорно скеле


Masamod® - рамково подпорно скеле
, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.

Характеристики на системата:
» В зависимост от натоварванията вертикалните елементи в рамките се произвеждат от тръби с Ø60x3мм или Ø60x4мм. Хоризонталните елементи се произвеждат от тръби с Ø48x3мм..
» В зависимост от натоварванията хоризонталните и диагоналните елементи се произвеждат от тръби с Ø34x2.5мм или Ø38x2.5мм.


Свойства на материалите:
» В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.

Характеристики на материалите Стойност
Диаметър (mm) 60,3
Дебелина на стената t (mm) 3
Сечение A (cm2) 5,4
Собствено тегло G (kg/m) 4,24
Инерционен момент I (cm4) 22,22
Еластичен съпротивителен момент Wel (cm3) 7,37
Инерционен радиус ix (cm) 2,03
Пластичен съпротивителен момент Wpl (cm3) 9,86


`Рамкова система - 110 cm` - Максимално натоварване 62 kN.
`Рамкова система - 150 cm` - Максимално натоварване 55 kN.
`Рамкова система - 180 cm` - Максимално натоварване 49 kN.

 

Елементи на модул от подпорна система Masamod:

1 - Стоманена рамка
2 - Стоманен диагонал
3 - Регулируема пета с резба
4 - Регулируема резба
5 - Трегернa главa (вилица)
6 - Стоманен свързващ елемент
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
 • Yapeksan
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!