Mobilmod 135

Mobilmod®135
Рамково мобилно скеле

Височини на работната площадка

 

Затворени помещения Отворени помещения
1 m 1 m
1,5 m 1,5 m
2 m 2 m
2,5 m 2,5 m
3 m 3 m
4 m 4 m
4,5 m 4,5 m
5 m 5 m
6 m 6 m
6,5 m 6,5 m
8,5 m x


Височина на работната площадка (платформа)
: Под височина на работната площадка следва да се има в предвид нивото, на което стъпват краката на работника и към нея трябва да се добавят предпазните хоризонтални парапети - 110см, с които се формира общата

Размери работна зона (WxL) : 135 см x 250 см
Размери на основа (WxL) : 170 cm x 250 cm
Носимоспособност                                 :
 4,5 m Височина на площадка      : 550 kg
6,5 m Височина на площадка        : 300 kg
8,5 m Височина на площадка        : 250 kg (Затворено помещение)

ЗАБЕЛЕЖКА: Mobilmod® (135) е снабден с колела 4PU +R 150 до височини 6,5м, с носимосподобност от 400 КГ. При височини от 8,5м и нагоре се използват колела с 800 КГ носимоспособност - 4KU +R 200.


Характеристики на системата:

» Мобилната система е с вградена подова платформа с люк и стълба. Това осигурява лесен, бърз и сигурен достъп до различни работни нива.
» Работните зони в системата са с размери: 70x250см, 100x250см,135x250см, 200x250см. Скелето се произвежда с височини на площадките съответно в - 250см, 450см, 650см, 850см и 1050см.
» Рамките в системата Mobilmod са произведени от промишлени тръби - Ø48x3 mm.
» Колелата са изработени от полиуретан, с полиамидно покритие и са снабдени със спирачки.
» Скелето е снабдено с 4 странични стабилизатора, които предотвратяват преобръщане на скелето при неблагоприятни метеорологични условия. 
» Mobilmod е снабден със защитни парапети, високи 110см на най-горното ниво. 

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.
 
Клас на натоварване 
Мобилните скелета Mobilmod са проектирани според клас на натоварване 3, по стандарта TS EN 12811-1. Работното натоварване се приема като 2kN/m2 (200 kg/m2) в работната зона. Натоварване повече от 200 кг / м2 не може да се прилага върху подовите елементи. В допълнение към това не е разрешено да се поставят товари по-големи от 150 кг върху площ с размери 50cmx50cm и повече от 100кг върху площ с размери по-малки от 20cmx20cm.
Елементи на системата
Mobilmod Iskele Sistemi Modülü

1 - Çelik T Profil Taban 1350 (1700)
2 - T Taban Ara Baglantisi 2400
3 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x2000
4 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x1000
5 - Çelik Yatay - 2500
6 - Çelik Diyagonal 3200 (H:200 L:250)
7 - Çelik Diyagonal 2692 (H:100 L:250)
8 - Merdivenli Çelik Platform - 640x2500
9 - Çelik Platform - 320*2500
10 - Çelik Topukluk - 150*2500
11 - Çelik Topukluk - 150*2500
12 - Topukluk Tabani 1350
13 - Merdiven Altligi
14 - Çelik Destek Kolu 1820
15 - Tekerlek [4102-PUR-150 F09]
Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Mobilmod 135

Mobilmod®135
Рамково мобилно скеле

Височини на работната площадка

 

Затворени помещения Отворени помещения
1 m 1 m
1,5 m 1,5 m
2 m 2 m
2,5 m 2,5 m
3 m 3 m
4 m 4 m
4,5 m 4,5 m
5 m 5 m
6 m 6 m
6,5 m 6,5 m
8,5 m x


Височина на работната площадка (платформа)
: Под височина на работната площадка следва да се има в предвид нивото, на което стъпват краката на работника и към нея трябва да се добавят предпазните хоризонтални парапети - 110см, с които се формира общата

Размери работна зона (WxL) : 135 см x 250 см
Размери на основа (WxL) : 170 cm x 250 cm
Носимоспособност                                 :
 4,5 m Височина на площадка      : 550 kg
6,5 m Височина на площадка        : 300 kg
8,5 m Височина на площадка        : 250 kg (Затворено помещение)

ЗАБЕЛЕЖКА: Mobilmod® (135) е снабден с колела 4PU +R 150 до височини 6,5м, с носимосподобност от 400 КГ. При височини от 8,5м и нагоре се използват колела с 800 КГ носимоспособност - 4KU +R 200.


Характеристики на системата:

» Мобилната система е с вградена подова платформа с люк и стълба. Това осигурява лесен, бърз и сигурен достъп до различни работни нива.
» Работните зони в системата са с размери: 70x250см, 100x250см,135x250см, 200x250см. Скелето се произвежда с височини на площадките съответно в - 250см, 450см, 650см, 850см и 1050см.
» Рамките в системата Mobilmod са произведени от промишлени тръби - Ø48x3 mm.
» Колелата са изработени от полиуретан, с полиамидно покритие и са снабдени със спирачки.
» Скелето е снабдено с 4 странични стабилизатора, които предотвратяват преобръщане на скелето при неблагоприятни метеорологични условия. 
» Mobilmod е снабден със защитни парапети, високи 110см на най-горното ниво. 

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.
 
Клас на натоварване 
Мобилните скелета Mobilmod са проектирани според клас на натоварване 3, по стандарта TS EN 12811-1. Работното натоварване се приема като 2kN/m2 (200 kg/m2) в работната зона. Натоварване повече от 200 кг / м2 не може да се прилага върху подовите елементи. В допълнение към това не е разрешено да се поставят товари по-големи от 150 кг върху площ с размери 50cmx50cm и повече от 100кг върху площ с размери по-малки от 20cmx20cm.
Mobilmod Iskele Sistemi Modülü

1 - Çelik T Profil Taban 1350 (1700)
2 - T Taban Ara Baglantisi 2400
3 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x2000
4 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x1000
5 - Çelik Yatay - 2500
6 - Çelik Diyagonal 3200 (H:200 L:250)
7 - Çelik Diyagonal 2692 (H:100 L:250)
8 - Merdivenli Çelik Platform - 640x2500
9 - Çelik Platform - 320*2500
10 - Çelik Topukluk - 150*2500
11 - Çelik Topukluk - 150*2500
12 - Topukluk Tabani 1350
13 - Merdiven Altligi
14 - Çelik Destek Kolu 1820
15 - Tekerlek [4102-PUR-150 F09]
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Mobilmod 135

Mobilmod®135
Рамково мобилно скеле

Височини на работната площадка

 

Затворени помещения Отворени помещения
1 m 1 m
1,5 m 1,5 m
2 m 2 m
2,5 m 2,5 m
3 m 3 m
4 m 4 m
4,5 m 4,5 m
5 m 5 m
6 m 6 m
6,5 m 6,5 m
8,5 m x


Височина на работната площадка (платформа)
: Под височина на работната площадка следва да се има в предвид нивото, на което стъпват краката на работника и към нея трябва да се добавят предпазните хоризонтални парапети - 110см, с които се формира общата

Размери работна зона (WxL) : 135 см x 250 см
Размери на основа (WxL) : 170 cm x 250 cm
Носимоспособност                                 :
 4,5 m Височина на площадка      : 550 kg
6,5 m Височина на площадка        : 300 kg
8,5 m Височина на площадка        : 250 kg (Затворено помещение)

ЗАБЕЛЕЖКА: Mobilmod® (135) е снабден с колела 4PU +R 150 до височини 6,5м, с носимосподобност от 400 КГ. При височини от 8,5м и нагоре се използват колела с 800 КГ носимоспособност - 4KU +R 200.


Характеристики на системата:

» Мобилната система е с вградена подова платформа с люк и стълба. Това осигурява лесен, бърз и сигурен достъп до различни работни нива.
» Работните зони в системата са с размери: 70x250см, 100x250см,135x250см, 200x250см. Скелето се произвежда с височини на площадките съответно в - 250см, 450см, 650см, 850см и 1050см.
» Рамките в системата Mobilmod са произведени от промишлени тръби - Ø48x3 mm.
» Колелата са изработени от полиуретан, с полиамидно покритие и са снабдени със спирачки.
» Скелето е снабдено с 4 странични стабилизатора, които предотвратяват преобръщане на скелето при неблагоприятни метеорологични условия. 
» Mobilmod е снабден със защитни парапети, високи 110см на най-горното ниво. 

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.
 
Клас на натоварване 
Мобилните скелета Mobilmod са проектирани според клас на натоварване 3, по стандарта TS EN 12811-1. Работното натоварване се приема като 2kN/m2 (200 kg/m2) в работната зона. Натоварване повече от 200 кг / м2 не може да се прилага върху подовите елементи. В допълнение към това не е разрешено да се поставят товари по-големи от 150 кг върху площ с размери 50cmx50cm и повече от 100кг върху площ с размери по-малки от 20cmx20cm.
Mobilmod Iskele Sistemi Modülü

1 - Çelik T Profil Taban 1350 (1700)
2 - T Taban Ara Baglantisi 2400
3 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x2000
4 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x1000
5 - Çelik Yatay - 2500
6 - Çelik Diyagonal 3200 (H:200 L:250)
7 - Çelik Diyagonal 2692 (H:100 L:250)
8 - Merdivenli Çelik Platform - 640x2500
9 - Çelik Platform - 320*2500
10 - Çelik Topukluk - 150*2500
11 - Çelik Topukluk - 150*2500
12 - Topukluk Tabani 1350
13 - Merdiven Altligi
14 - Çelik Destek Kolu 1820
15 - Tekerlek [4102-PUR-150 F09]
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Mobilmod 135

Mobilmod®135
Рамково мобилно скеле

Височини на работната площадка

 

Затворени помещения Отворени помещения
1 m 1 m
1,5 m 1,5 m
2 m 2 m
2,5 m 2,5 m
3 m 3 m
4 m 4 m
4,5 m 4,5 m
5 m 5 m
6 m 6 m
6,5 m 6,5 m
8,5 m x


Височина на работната площадка (платформа)
: Под височина на работната площадка следва да се има в предвид нивото, на което стъпват краката на работника и към нея трябва да се добавят предпазните хоризонтални парапети - 110см, с които се формира общата

Размери работна зона (WxL) : 135 см x 250 см
Размери на основа (WxL) : 170 cm x 250 cm
Носимоспособност                                 :
 4,5 m Височина на площадка      : 550 kg
6,5 m Височина на площадка        : 300 kg
8,5 m Височина на площадка        : 250 kg (Затворено помещение)

ЗАБЕЛЕЖКА: Mobilmod® (135) е снабден с колела 4PU +R 150 до височини 6,5м, с носимосподобност от 400 КГ. При височини от 8,5м и нагоре се използват колела с 800 КГ носимоспособност - 4KU +R 200.


Характеристики на системата:

» Мобилната система е с вградена подова платформа с люк и стълба. Това осигурява лесен, бърз и сигурен достъп до различни работни нива.
» Работните зони в системата са с размери: 70x250см, 100x250см,135x250см, 200x250см. Скелето се произвежда с височини на площадките съответно в - 250см, 450см, 650см, 850см и 1050см.
» Рамките в системата Mobilmod са произведени от промишлени тръби - Ø48x3 mm.
» Колелата са изработени от полиуретан, с полиамидно покритие и са снабдени със спирачки.
» Скелето е снабдено с 4 странични стабилизатора, които предотвратяват преобръщане на скелето при неблагоприятни метеорологични условия. 
» Mobilmod е снабден със защитни парапети, високи 110см на най-горното ниво. 

Свойства на материалите
В производството на нашите скелета използваме промишлени тръби и профили, произведени от конструкционна стомана S235JR (мин. якост = 235 МРа) съгласно стандартите DIN 2394, TS EN 10305-3, TS EN 10219-1/2.
 
Клас на натоварване 
Мобилните скелета Mobilmod са проектирани според клас на натоварване 3, по стандарта TS EN 12811-1. Работното натоварване се приема като 2kN/m2 (200 kg/m2) в работната зона. Натоварване повече от 200 кг / м2 не може да се прилага върху подовите елементи. В допълнение към това не е разрешено да се поставят товари по-големи от 150 кг върху площ с размери 50cmx50cm и повече от 100кг върху площ с размери по-малки от 20cmx20cm.
Mobilmod Iskele Sistemi Modülü

1 - Çelik T Profil Taban 1350 (1700)
2 - T Taban Ara Baglantisi 2400
3 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x2000
4 - Çelik Profilli Çerçeve 1350x1000
5 - Çelik Yatay - 2500
6 - Çelik Diyagonal 3200 (H:200 L:250)
7 - Çelik Diyagonal 2692 (H:100 L:250)
8 - Merdivenli Çelik Platform - 640x2500
9 - Çelik Platform - 320*2500
10 - Çelik Topukluk - 150*2500
11 - Çelik Topukluk - 150*2500
12 - Topukluk Tabani 1350
13 - Merdiven Altligi
14 - Çelik Destek Kolu 1820
15 - Tekerlek [4102-PUR-150 F09]
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!