ПРОДУКТИ

ФАСАДНИ СКЕЛЕТА
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® е фасадно рамково скеле със защитни елементи, проектирана и изпитана съгласно стандарта TS EN 12810-1 и клас на натоварване 4.
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® е пространствено скеле произведено съгласно TS EN 12810-1 с вградена розетка, позволяваща използването му във всякакви ситуации.
МОБИЛНИ СКЕЛЕТА
Mobilmod 70
Mobilmod 70
Mobilmod 70 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 70см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 100
Mobilmod 100
Mobilmod 100 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 100см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 135
Mobilmod 135
Mobilmod 135 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 135см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 200
Mobilmod 200
Mobilmod 200 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 200см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
СТЪЛБИЩНИ КУЛИ ЗА ДОСТЪП
Рамкова кула Mermod®
Рамкова кула Mermod®
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
Стълбищна кула Flamod®
Стълбищна кула Flamod®
Flamod®, стълбищна кула с розетки, е модулна система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
ПОДПОРНИ СКЕЛЕТА
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® е подпорно скеле, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® е гъвкаво подпорно скеле с розетка, която позволява използването му във всякакви сложни конфигурации.
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® е подпорна система състояща се само от 4 елемента с висока носеща способност и практичен и лесен монтаж.
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.
РАБОТНИ СКЕЛЕТА
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Модулното армировъчното скеле Flamod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Модулното армировъчното скеле Panomod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

ПРОДУКТИ

ФАСАДНИ СКЕЛЕТА
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® е фасадно рамково скеле със защитни елементи, проектирана и изпитана съгласно стандарта TS EN 12810-1 и клас на натоварване 4.
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® е пространствено скеле произведено съгласно TS EN 12810-1 с вградена розетка, позволяваща използването му във всякакви ситуации.
МОБИЛНИ СКЕЛЕТА
Mobilmod 70
Mobilmod 70
Mobilmod 70 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 70см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 100
Mobilmod 100
Mobilmod 100 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 100см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 135
Mobilmod 135
Mobilmod 135 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 135см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 200
Mobilmod 200
Mobilmod 200 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 200см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
СТЪЛБИЩНИ КУЛИ ЗА ДОСТЪП
Рамкова кула Mermod®
Рамкова кула Mermod®
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
Стълбищна кула Flamod®
Стълбищна кула Flamod®
Flamod®, стълбищна кула с розетки, е модулна система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
ПОДПОРНИ СКЕЛЕТА
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® е подпорно скеле, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® е гъвкаво подпорно скеле с розетка, която позволява използването му във всякакви сложни конфигурации.
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® е подпорна система състояща се само от 4 елемента с висока носеща способност и практичен и лесен монтаж.
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.
РАБОТНИ СКЕЛЕТА
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Модулното армировъчното скеле Flamod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Модулното армировъчното скеле Panomod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

ПРОДУКТИ

ФАСАДНИ СКЕЛЕТА
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® е фасадно рамково скеле със защитни елементи, проектирана и изпитана съгласно стандарта TS EN 12810-1 и клас на натоварване 4.
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® е пространствено скеле произведено съгласно TS EN 12810-1 с вградена розетка, позволяваща използването му във всякакви ситуации.
МОБИЛНИ СКЕЛЕТА
Mobilmod 70
Mobilmod 70
Mobilmod 70 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 70см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 100
Mobilmod 100
Mobilmod 100 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 100см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 135
Mobilmod 135
Mobilmod 135 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 135см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 200
Mobilmod 200
Mobilmod 200 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 200см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
СТЪЛБИЩНИ КУЛИ ЗА ДОСТЪП
Рамкова кула Mermod®
Рамкова кула Mermod®
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
Стълбищна кула Flamod®
Стълбищна кула Flamod®
Flamod®, стълбищна кула с розетки, е модулна система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
ПОДПОРНИ СКЕЛЕТА
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® е подпорно скеле, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® е гъвкаво подпорно скеле с розетка, която позволява използването му във всякакви сложни конфигурации.
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® е подпорна система състояща се само от 4 елемента с висока носеща способност и практичен и лесен монтаж.
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.
РАБОТНИ СКЕЛЕТА
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Модулното армировъчното скеле Flamod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Модулното армировъчното скеле Panomod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

ПРОДУКТИ

ФАСАДНИ СКЕЛЕТА
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® Фасадно Рамково Скеле
Panomod® е фасадно рамково скеле със защитни елементи, проектирана и изпитана съгласно стандарта TS EN 12810-1 и клас на натоварване 4.
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® Фасадно Скеле с Розетка
Flamod® е пространствено скеле произведено съгласно TS EN 12810-1 с вградена розетка, позволяваща използването му във всякакви ситуации.
МОБИЛНИ СКЕЛЕТА
Mobilmod 70
Mobilmod 70
Mobilmod 70 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 70см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 100
Mobilmod 100
Mobilmod 100 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 100см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 135
Mobilmod 135
Mobilmod 135 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 135см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
Mobilmod 200
Mobilmod 200
Mobilmod 200 е система подвижно скеле за професионална употреба с ширина на работна площ 200см и 3 дължини от 150см, 200см и 250см.
СТЪЛБИЩНИ КУЛИ ЗА ДОСТЪП
Рамкова кула Mermod®
Рамкова кула Mermod®
Mermod®, рамкова стълбищна кула, е система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
Стълбищна кула Flamod®
Стълбищна кула Flamod®
Flamod®, стълбищна кула с розетки, е модулна система с висока носеща способност, която осигурява безопасно пренасяне на материали или разминаване на работници.
ПОДПОРНИ СКЕЛЕТА
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® Рамково подпорно скеле
Masamod® е подпорно скеле, което намира приложение при конструкции с високи междуетажни плочи или тежки натоварвания.
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® Подпорно скеле с розетка
Flamod® е гъвкаво подпорно скеле с розетка, която позволява използването му във всякакви сложни конфигурации.
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® Подпорна кула
Kulemod® е подпорна система състояща се само от 4 елемента с висока носеща способност и практичен и лесен монтаж.
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® Телескопични подпори
Telmod® е телескопична подпора, предназначена за поддържане на кофражни маси. С ниското си тегло, Telmod® е икономична, лесна за използване и транспортиране.
РАБОТНИ СКЕЛЕТА
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Flamod® Армировъчно скеле с розетка
Модулното армировъчното скеле Flamod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Panomod® Рамково армировъчно скеле
Модулното армировъчното скеле Panomod е практична и безопасна свободностояща система без нужда от допълнителни анкери.
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!