Техническо проектиране

Техническо проектиране Проектният екип на Yapeksan ще определи подходящата система за скеле в съответствие с Вашият проект и ще изготви скеле проект според архитектурните чертежи.

Съгласно проекта за скеле, ще изготвим количествена стойностна сметка за нужните елементи, и ще Ви подготвим оферта.
Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Техническо проектиране

Проектният екип на Yapeksan ще определи подходящата система за скеле в съответствие с Вашият проект и ще изготви скеле проект според архитектурните чертежи.

Съгласно проекта за скеле, ще изготвим количествена стойностна сметка за нужните елементи, и ще Ви подготвим оферта.
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Техническо проектиране

Проектният екип на Yapeksan ще определи подходящата система за скеле в съответствие с Вашият проект и ще изготви скеле проект според архитектурните чертежи.

Съгласно проекта за скеле, ще изготвим количествена стойностна сметка за нужните елементи, и ще Ви подготвим оферта.
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

Техническо проектиране

Проектният екип на Yapeksan ще определи подходящата система за скеле в съответствие с Вашият проект и ще изготви скеле проект според архитектурните чертежи.

Съгласно проекта за скеле, ще изготвим количествена стойностна сметка за нужните елементи, и ще Ви подготвим оферта.
YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!