История

ЯПЕКСАН ООД е основана в гр. София като дъщерно дружество на Yapeksan Yapi Ekipmanlari San. ve Tic. AÞ. е Акционерно Дружество в Република Турция с основен предмет на дейност производство, продажба и отдаване под наем на висококачествени и сигурни скеле решения. Нашите решения включват голям асортимент от фасадни, модулни, мобилни и подпорни скелета.

Ние в Yapeksan приемаме бизнес модел, основан на принципа "Качествени продукти, отлични услуги", с цел да осигурим постоянна удовлетвореност на клиентите си чрез нашият широк спектър от продукти и услуги.

Обслужвайки строителния сектор повече от 18 години, ние сме добре запознати с условията на труд и свързаните с това високи рискове за човешкия живот в строителните обекти. С нашето ноу-хау в проектирането и разработването на функционални, безопасни и модерни скеле системи, целим да предлагаме правилното скеле решение за всеки проект.

Yapeksan 2018, Всички права запазени!
YAPEKSAN
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

История

ЯПЕКСАН ООД е основана в гр. София като дъщерно дружество на Yapeksan Yapi Ekipmanlari San. ve Tic. AÞ. е Акционерно Дружество в Република Турция с основен предмет на дейност производство, продажба и отдаване под наем на висококачествени и сигурни скеле решения. Нашите решения включват голям асортимент от фасадни, модулни, мобилни и подпорни скелета.

Ние в Yapeksan приемаме бизнес модел, основан на принципа "Качествени продукти, отлични услуги", с цел да осигурим постоянна удовлетвореност на клиентите си чрез нашият широк спектър от продукти и услуги.

Обслужвайки строителния сектор повече от 18 години, ние сме добре запознати с условията на труд и свързаните с това високи рискове за човешкия живот в строителните обекти. С нашето ноу-хау в проектирането и разработването на функционални, безопасни и модерни скеле системи, целим да предлагаме правилното скеле решение за всеки проект.

YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!

Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

История

ЯПЕКСАН ООД е основана в гр. София като дъщерно дружество на Yapeksan Yapi Ekipmanlari San. ve Tic. AÞ. е Акционерно Дружество в Република Турция с основен предмет на дейност производство, продажба и отдаване под наем на висококачествени и сигурни скеле решения. Нашите решения включват голям асортимент от фасадни, модулни, мобилни и подпорни скелета.

Ние в Yapeksan приемаме бизнес модел, основан на принципа "Качествени продукти, отлични услуги", с цел да осигурим постоянна удовлетвореност на клиентите си чрез нашият широк спектър от продукти и услуги.

Обслужвайки строителния сектор повече от 18 години, ние сме добре запознати с условията на труд и свързаните с това високи рискове за човешкия живот в строителните обекти. С нашето ноу-хау в проектирането и разработването на функционални, безопасни и модерни скеле системи, целим да предлагаме правилното скеле решение за всеки проект.

YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!
Yapeksan �skele Kal�p Sistemleri

История

ЯПЕКСАН ООД е основана в гр. София като дъщерно дружество на Yapeksan Yapi Ekipmanlari San. ve Tic. AÞ. е Акционерно Дружество в Република Турция с основен предмет на дейност производство, продажба и отдаване под наем на висококачествени и сигурни скеле решения. Нашите решения включват голям асортимент от фасадни, модулни, мобилни и подпорни скелета.

Ние в Yapeksan приемаме бизнес модел, основан на принципа "Качествени продукти, отлични услуги", с цел да осигурим постоянна удовлетвореност на клиентите си чрез нашият широк спектър от продукти и услуги.

Обслужвайки строителния сектор повече от 18 години, ние сме добре запознати с условията на труд и свързаните с това високи рискове за човешкия живот в строителните обекти. С нашето ноу-хау в проектирането и разработването на функционални, безопасни и модерни скеле системи, целим да предлагаме правилното скеле решение за всеки проект.

YAPEKSAN
Yapeksan 2016, Всички права запазени!